Medlemsadministration

Medlemslisten

 

Oprettelse og administration af medlemmer forgår via medlemslisten. Klik på "Medlemmer" og "Medlemsliste" fra den sorte administrationsmenu:

 

Alle foreningens medlemmer og brugere er i medlemslisten og medlemslisten giver dig en række forskellige muligheder for at administrere og kommunikere med medlemmerne. Knapperne over medlemslisten giver dig disse muligheder:

1. Opret et nyt medlem. Læs mere om oprettelse af medlemmer her.

2. Udfør "Aktioner" for udvalgte medlemmer (brug afkrydsningsfelterne til at vælge medlemmerne først).

Hvis der er valgt medlemmer, vises direkte på knappen, hvor mange der er valgt:

Her kan du vælge at sende mailsende SMS eller udføre andre aktioner for de valgte medlemmerne. Klik på links for at se mere om dette.

3. Filtrer medlemslisten ud fra valgt etikette.

4. Filtrer medlemslisten ud fra 'aktive' eller 'ikke-aktive' medlemmer

5. Filtrer listen ud fra medlemmers e-mail status. Giver mulighed for hurtigt at se, hvem der ikke har en gyldig e-mailadresse i systemet.

6. Fritekst søgefelt

7. Eksporterer listen til Excel og arbejd videre med den dér.

 

Brug også listens overskrifter til at sortere medlemmerne

Alle listens overskrifter er klikbare og kan bruges til at sortere de data som står i selve listen. Klik f.eks. på "Fornavn" og få alle medlemmer sorteret efter deres fornavn. Klikker du én gang sorteres fra "a-å", klikker du én gang til, så sorteres fra "å-a".

I selve listen af medlemmer er der nogle felter, der er værd at bemærke:

 

 1. E-status. Indikerer om der kan afleveres mail til medlem.
  Hvis den er  kan der fint afleveres mail.
  Er den  er der en fejl i medlems e-mail, og den bør rettes. Den bliver først grøn, når der er afleveret en mail til medlem.
  Hvis den er  er der endnu ikke sendt nogen mail til medlem.
 2. SMS status. Indikerer om der kan afleveres SMS til medlem. Farvekoderne er de samme som ved e-mail.
 3. Regninger. Indikerer om medlem har udestående regninger. Hvis den er  betyder det, at medlemmet ikke har nogle udestående regninger - ikke nødvendigvis at medlem har betalt. Den vil også være grøn, hvis medlemmet ingen regning har fået. Hvis den er et  har medlem ubetalte regninger.
 4. Blokeret. Indikerer om et medlem er blokkeret.
 5. Etiketter, Hold og medlemsskaber. Her listes alle de etiketter, hold og medlemsskaber et medlem er tildelt. De kan fjernes for et medlem ved at klikke på det lille x i etiketten. Der kan tilføjes en etikette ved at klikke på +Klik her for at læse mere om tildeling af etiketter.
 6. Funktioner. Åbner en lille undermenu med funktioner for hvert enkelt medlem:


Ændre: Går til redigering af medlemsdata.
Bookinger: Viser de aktuelle bookinger medlemmet har lavet.
Regninger: Viser regninger, der lavet til medlemmet.
Posteringer: Viser alle finansposteringerne for medlemmet.

 

OBS! Medlemslisten kan tilpasses, hvis i har behov for at få vist andre felter end dem, der vises som standard. Kontakt MemberLink, hvis i vil have andre felter vist.