Opret et hold

Opsætning af hold

 

Når du opretter et nyt hold, bliver du guidet igennem de vigtige informationer som skal/kan indtastes omkring foreningens hold i følgende skabelon:

 

 

 • Har man valgt "Medlems alder(skal ikke tilpasses hvert år)" i "Indstillinger" under fanen "Medlemmer" vil felterne "Født efter" og "Født før" være erstattet af "alder fra" og "Alder til"

 

   

 • Navn
  Giv holdet et navn. Det vil blive vist i administrationsoversigten og også stå på kontingentopkrævningen, hvis i bruger systemet til at opkræve kontingenter (kræver Pro-pakken).

 • Beskrivelse
  Angiv f.eks. en beskrivelse af de krav der er til deltagelse på holdet. Bruger i 'online indmeldelse' vil nye medlemmer se beskrivelsen, når de skal vælge hold online.

 • Kontakt åben
  Markér dette afkrydsningsfelt, hvis holdet skal kunne kontaktes via formularen 'kontakt' som nye hjemmesider automatisk får oprettet som menupunkt. Er feltet markeret, vil holdet blive valgbart på drop down listen 'hvem vil du kontakte' i formularen og alle medlemmer af holdet vil få de beskeder som sendes til holdet via kontaktformularen. Skal kun én af person fra holdet modtage de beskeder, som sendes via formularen, skal vedkomne vælges som "Ansvarlig person" længere nede i skabelonen.

 • Tildel automatisk
  Hvis i bruger online indmeldelse kan i sætte systemet op til at kunne tildele det rette hold til det nye medlem, som er ved at melde sig ind, automatisk. Det kræver at i har oprettet "født før" og "født efter" informationer for alle hold, der skal kunne tildeles automatisk og at i kræver, at nye medlemmer skal angive deres fødselsdato, når de melder sig ind. Læs mere om online indmeldelse her.
  Vil i kunne bruge systemet til automatisk at opdatere hold ud fra aldersinddeling ved hver sæsonstart, skal i også markere feltet "Tildel automatisk". Læs mere om, hvordan det gøres her.

 • Tilladte køn
  Har i drenge- og pigehold kan i bruge dette felt til at definere, om holdet kun er for drenge eller piger. Og den information kan systemet så også bruge, hvis i kører med autotildeling af hold. Dette virker dog kun, hvis i har denne information på jeres medlemmer og kræver at nye medlemmer skal angive deres køn ved online indmeldelse.

 • Født efter og Født før eller Alder fra og Alder til - Hvilken i vil benytte vælges i "Medlemmer""indstillinger"                                    
 • Aldersinddeling på hold og medlemsskaber ifht hvilken alder man skal have for at være medlem af et givent hold eller medlemsskab. Ved Født før/efter er det tidspunktet for fødsel der er gældende, hvilket gør at datoerne skal tilpasses hver eneste år.

  Ved at vælge Alder fra/til kan i angive at man fx. er junior fra 0 til 18. Er man blevet 18, er man ikke længere i den gruppe, det skal i lige tage højde for.
  I kan vælge at angive en "Skæringsdato". Der er den dag i året alderen bestemmes, dvs. hvis skæringsdatoen er 31.12, så er alder lig med den alder du har d, 31.12 i indeværende år. Angiver i ingen skæringsdato, så er det dags dato der er gældende. Dvs. når et medlem melder sig ind, så kigger den på alderen i dag, det samme er gældende for automatisk tildeling af hold.

  Der vil stadig ikke blive flyttet nogle medlemmer rundt imellem hold automatisk, da vil i stadig lige skulle køre en "Auto tildel hold/medlemsskab".
  I skal aktivere den nye måde at styre aldersopdelingen under "Medlemmer / Indstillinger" og så vælge den i "Aldersopdeling på hold".
  BEMÆRK. at der er én skæringsdato og den er gældende for hele jeres side, alle jeres hold og medlemsskaber.

 

 

  Del 2 af skabelonen:

 

 • Velkomstbesked
  Skriv den besked som skal sendes til nye medlemmer, der tilmelder sig holdet.

 • Ansvarlige personer
  Her vælges den eller de ansvarlige for holdet. Det kunne være en eller flere trænere for et hold. Disse vil så uden at være administratorer have adgang til at administrere spillere på deres hold, skrive nyheder og oprette aktiviteter for holdet.

 • Ansvalige etiketter
  Lige som for ansvalige personer kan man give en etikette rettigheder til at administre er hold. Det kunne være, hvis man har flere trænere og hjælpetrænere som man har tildelt en etikette - og dermed kan tildele rettigheder i ét klik i stedet for at udvælge alle deres navne under ansvalige personer.

 • Farve
  Har man mange hold og etiketter er det en god ide at bruge farvestyring til at kunne kende forskel på dem, når de vises i medlemslisten. Et enkelt medlem kan have op til flere hold/etiketter tildelt og i sådan et tilfælde er det rart, at de har hver deres farve, så man kan se forskellen på dem. • Aktiv
  Skal et hold ikke længere være aktivt, skal man fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Herefter vil nye medlemmer ikke længere kunne vælge det eller blive placeret på det ved online indmelding med autotildeling.

 • Regler
  Hvis jeres forening tilbyder online booking af foreningens ressourcer, kan i sætte regler/begrænsninger op, som kun gælder, når medlemmer af dette hold booker foreningens ressourcer. Læs mere om regler for bookinger her.