Opret pris for online indmelding

Opsætning af priser til brug ved online indmeldinger

 

Vil i gerne gøre det muligt, at nye medlemmer kan melde sig ind i jeres forening online? Så skal i dels aktivere online indmelding - læs mere om hvordan i gør dét her - og i skal oprette en online indmeldingspris for de hold i har i jeres forening. Hvis jeres hold ikke har en online indmeldingspris, så vil de nye medlemmer ikke kunne vælge holdet, når de melder sig ind og systemet vil ikke automatisk kunne tildele hold, hvis i har aktiveret "Auto tildel" i opsætningen for de enkelte hold.

 

Online indmeldingspris for hold

For at oprette en online indmeldingspris for foreningens hold, skal du vælge "Hold/Medlemsskaber" fra punktet "Medlemmer" i den sorte administrationsmenu:

 

Fra holdoversigten vælger du nu at klikke på tandhjulet i højre side af oversigten ud for det hold, som du vil oprette en pris for. Og på listen som dukker op, vælger du "Prisindstillinger".

OBS! Selv om dine hold allerede har priser og finanskonto tildelt, er det ikke nødvendigvis den online indmeldingspris som er oprettet. Det kan være kontingentopkrævningen som er oprettet og dermed udløser fluebenet i "Har pris" kolonnen. Så tjek hellere efter, så du er sikker på, at online indmeldingsprisen findes.

 

Når du kommer ind i skabelonen for prisindstillinger for det hold du valgte, vil du se kontingentopkrævningen, hvis den allerede er oprettet. Den skal du ikke ændre ved, hvis i gerne vil opkræve betaling ved online indmelding. Du skal tilføje en ny pris ved at klikke på "Tilføj ny pris" knappen og udfylde felterne "Produktnavn", "Pris" og "Pristype". Se eksempel nedenfor. Dermed har du 2 priser for dit hold som systemet selv finder ud af at opkræve alt efter, om et nyt medlem melder sig ind online og skal afkræves betaling i den sammenhæng - eller om jeres kasserer kører en kontingentopkrævning via systemets Økonomimodul og alle medlemmer skal afkræves betaling i den sammenhæng.

 

Opret indmeldelsesgebyr

Hvis i vil opkræve et indmeldelsesgebyr ud over prisen for online indmelding (som egentlig er et kontingent), kan i oprette en tredie pris for holdet, som i kalder indmeldelsesgebyr, giver en pris og pristypen "Indmeldelsesgebyr". Så bliver de nye medlemmer, som melder sig ind online også opkrævet dét gebyr, når de melder sig ind online.

 

Skal det være gratis at melde sig ind online?

Hvis i gerne vil gøre brug af online indmelding, men ikke vil opkræve betaling med det samme, når nye medlemmer melder sig ind online, bliver i stadigvæk nødt til at oprette en online indmeldingspris for holdet (ellers får de nye medlemmer ikke mulighed for at vælge holdet og systemet kan ikke autotildele det). I det tilfælde sætter i så bare prisen til "0,- kr.". Så bliver jeres nye medlemmer ikke opkrævet betaling, når de melder sig ind online og i kan dermed efteropkræve kontingentbetaling i en manuel kørsel fra Økonomimodulet.

 

Video Guide

Der kommer snart en video her, som viser, hvordan man opretter priser for til brug ved online indmelding, så nye medlemmer kan betale online, når de melder sig ind online.