Opret undtagelser for kontingentopkrævninger

Kontingentsopkrævninger med undtagelser

 

Har i en regel om, at medlemmer af foreningens bestyrelse eller instruktører/trænere, som også er aktive medlemmer i foreningen og med på foreningens hold, skal have rabat på kontingentet, kan i oprette undtagelser i kontingentopkrævningen for det hold som bestyrelsesmedlemmerne og instruktørerne/trænerne er med på.

Eksempel
I har et hold som hedder "Medlem aktiv" og i har to etiketter som hedder "Bestyrelse" og "Instruktører" og der findes medlemmer i jeres forening som er tilknyttet alle tre. Foreningen har en regel omkring rabat på kontingentet, når man er med i bestyrelsen eller er instruktør, dvs. medlemmer som er på holdet "Medlem aktiv" skal ikke opkræves fuldt kontingent, når de også er enten bestyrelsesmedlem eller instruktør.  

Der er oprettet priser for etiketterne "Bestyrelse" og "Instruktør" som svarer til det reducerede kontingent som disse skal opkræves. For at undgå, at medlemmet med tilknytning til alle tre eller to af de her hold/etiketter bliver opkrævet tre/to kontingenter, skal man for holdet "Medlem aktiv" oprette undtagelser for de to etiketter. Dvs. vi opretter en ny pris, hvor vi på "Gælder for" drop down listen vælger "Bestyrelse" og sætter prisen til "0,- kr." og en ny pris mere, hvor vi på "Gælder for" vælger "Instruktør" og også sætter den pris til "0,- kr.".

Det bevirker, at når medlemmer af holdet "Medlem aktiv" opkræves kontingent, så er de medlemmer som også er tilknyttet etiketten "Bestyrelse" og "Instruktør" undtaget og opkræves dermed ikke fuldt kontingent. De bliver kun opkrævet den pris, som er oprettet for de to etiketter som kontingent. Se billeder længere nede.

 

Bestyrelsesmedlemmer opkræves dermed kun som angivet i prisindstillingerne for etiketten:

 

I dette tilfælde er der også medlemmer i foreningen som både er på holdet "Medlem aktiv" og som er både bestyrelsesmedlem og instruktør i foreningen. For at undgå, at disse medlemmer opkræves kontingent for både bestyrelsesetiketten og instruktøretiketten, bliver vi nødt til at lave en undtagelse i prisen for bestyrelsesetiketten. Dvs. vi opretter en ny pris og lader den "gælde for" instruktører og sætter den til "0,- kr.".

Dermed bliver medlemmer af bestyrelsen, der også er instruktører ikke opkrævet kontingentet for bestyrelsen, men skal kun betale det kontingent som er oprettet i etiketten "Instruktør". I det her eksempel vil det være de 400,- kr. som er oprettet for instruktøretiketten som vist nedenfor:

 

På denne måde kan i oprette undtagelser til kontingentpriser, hvis i har medlemmer i foreningen, der er med på flere hold/etiketter, men ikke skal opkræves kontingentbetaling for alle tilknyttede hold/etiketter.

 

Video Guide

Der kommer en video her, som viser, hvordan man sætter undtagelser op for opkrævninger af kontingent, hvis f.eks. medlemmer af bestyrelsen eller klubbens instruktører/trænere skal betale et reduceret kontingent.