Opsætning af træneradgang

I MemberLink kan i give jeres trænere eller holdansvarlige adgang til specifikt at administrere medlemmer og aktiviteter, der vedrører holdet. På den måde kan trænerne let:

  1. Tjekke at dem, der kommer til træning, er dem der er registreret i systemet
  2. Kommunikere med holdet, samt forældre (hvis forældrekontakten er aktiveret)
  3. Oprette aktivteter som træning, kampe og møder
  4. SMS'e og/eller e-maile kampsedler og invitationer
  5. Skrive nyheder til hjemmesiden vedrørende holdet
  6. Administrere holdsider


For at tildele en træner administrationsrettigheder for et hold, skal du fra den sorte administrationsmenu vælge "Medlemmer" og "Hold / Medlemsskaber":

 

På oversigten med foreningens hold vil du allerede kunne se, hvis der er sat ansvarlige personer på nogen af holdene. Det er der, hvis der står navne i "Ansvarlige" kolonnen eller nævnes etiketter i "Ansvarlige etiketter" kolonnen.

 

Giv en træner rettigheder til at administrere holdet

Skal du give en træner rettigheder til at kunne administrere et hold, skal du klikke på tandhjulet ud for holdet i højre side af oversigten og vælge "Ændre". Derefter skal du scrolle ned til området som hedder "Ansvarlige personer" og "Ansvarlige etiketter". Her klikker du på knappen "+Vælg" og vælger den person eller den etikette som skal være ansvarlig for holdet og kunne administrere og kommunikere med det, uden at have være administrator for hele systemet.

 

Når du har klikket på "+Vælg" knappen, kan du vælge en person eller en etikette fra listen ved at klikke på den blå knap ud for det rette navn eller den rette etikette.

   Listen viser alle aktive medlemmer/etiketter som er oprettet for foreningen.

OBS! Det er ikke nødvendigt både at tildele holdet en ansvarlig person og en ansvarlig etikette. Har holdet kun én træner, er det rigeligt at vælge vedkomne som ansvarlig person. Men har holdet flere trænere, kan man vælge at oprette en etikette som alle disse trænere tildeles, og dermed give dem alle rettigheder til at administrere holdet ved at vælge etiketten som 'ansvarlig etikette' for holdet én gang. 

 

Når træneren logger på hjemmesiden

Når en træner har fået tildelt rettighed til at adminstrere et hold, vil vedkomne få en reduceret udgave af den sorte administrationsmenu, som det ellers kun er administratorer af hjemmesiden, der kan se. Træneren vil få adgang til menupunkterne "Medlemmer", "Indhold" og "Aktiviteter" - men også disse menupunter vil være med begrænset adgang til at kunne ændre og oprette indhold.

   Dette er de områder under "Medlemmer" som trænere får adgang til at administrere.

 

Trænere vil kunne se medlemmerne af holdet på medlemslisten - ingen andre medlemmer som ikke er på det hold træneren er ansvarlig for. Og han/hun kan dermed rette i medlemsdata for sit hold, om nødvendigt og tjekke om holddeltagerne har ubetalte regninger i kolonnen "Regninger".

Træneren kan også eksportere medlemmerne af holdet til en Excel fil og printe den ud og tage den med til træningen, hvis der er brug for at holde styr på, om det er de rette medlemmer som dukker op til træning.

Yderligere kan trænere fra denne menu hurtigt og nemt sende en mail eller en sms besked afsted til holdet.

 

    Dette er de områder under "Indhold" som trænere får adgang til at administrere.

 

Trænere vil kunne rette og oprette indhold på sider på hjemmesiden, hvor der er sat adgangsbegrænsing på, så kun holdet kan se dem. Han/hun vil ligeledes kunne administrere et udvalgt område i foreningens filstruktur, hvor der er tildelt rettigheder til holdet. Og han/hun vil kunne oprette nyheder til hjemmesiden, som kun holdet vil kunne se på nyhedslisterne.

 

    Dette er de områder under "Aktiviteter" som trænere får adgang til at administrere.

 

Trænere vil kunne rette og oprette aktiviteter, men kun for holdet. Dvs. han/hun kan indkalde til træning og andre aktiviteter som kun er for holddeltagerne.