Regler for bookinger

Sæt regler op

 

Det er muligt at sætte regler for bookinger op både for et enkelt medlem, for et helt hold og i indstillingerne for selve bookingen. Har du sat regler op alle tre steder, er det reglerne på selve medlemmet, der gælder - de trumfer simpelthen reglerne på holdet og på selve bookingen.

Du kan sætte op til flere forskellige regler op for dine bookinger, hvis du f.eks. gerne vil begrænse, hvor mange aktive bookinger hvert enkelt medlem i foreningen må have eller hvor langt ud i fremtiden de må booke.

Først kan du definere, hvor mange deltagere der minimum skal til, før et medlem må booke - og hvor mange der maksimalt må deltage til hvert enkelt booking.

Hvis du gerne vil tillade, at medlemmer kan booke sig på hinandens reservationer, for at få baner, lokaler og/eller både fyldt helt op, så kan du markere afkrydsningfeltet "Tillad opfyldning" for at muliggøre dette. Markerer du ikke dette felt, så kan andre medlemmer ikke tilmelde sig eksisterende bookinger, hvor alle pladser ikke er "brugt".

 

Maks. antal aktive bookinger
Herefter kan du tilføje valgfrie regler for dine bookinger. Vælg en af dem fra drop down listen og klik derefter på knappen "Tilføj regel". Så vil du få et gråt felt som nedenfor, hvor du kan sætte din regel op. Det kunne f.eks. være en regel om, hvor mange aktive bookinger hvert enkelt medlem må have på én gang. Indsæt det maks antal, som du gerne vil have og vælg om det skal gælde for alle bookingaktiviteter eller kun for én bestemt aktivitet. Herefter kan du indsætte en fejlbesked. Dette er en besked som vil blive vist øverst i højre hjørne af skærmen i det tilfælde, at et medlem forsøger at booke flere end de angivne maks. antal bookinger, du har sat op i denne regel. 

Du kan opsætte regler for "Min/Max alder", "Max antal dage frem", "Aflysning timer før booking" og "Max antal booking i alt" på dine bookinger. Se beskrivelser af de regler nedenfor.

 

 

Min/Maks. alder
Vil du gerne oprette en regel, så det kun er foreningens medlemmer over en vis alder som må booke, så kan du oprette en regel, som angiver, at man som medlem f.eks. skal være minimum 18 år, før man kan få lov at booke. Husk at indsætte en fejlbesked, så medlemmet får at vide, hvorfor han/hun ikke kan booke.

 

Maks. antal dage frem
Hvis du gerne vil begænse hvor mange dage frem i tiden, at medlemmer kan booke, kan du oprette en regel som f.eks. kun tillader, at man kan booke 30 dage frem i tiden fra dags dato. Husk at indsætte en fejlbesked, så medlemmet får at vide, hvorfor han/hun ikke kan booke.

 

Aflysning timer før booking
Vil foreningen gerne forhindre, at medlemmer aflyser deres booking lige før den skal afholdes, kan man opsætte en regel for, hvor tæt på en booking, at man kan få lov til at aflyse den. Det kunne f.eks. være, at man mindre end 2 timer før ikke længere vil acceptere en aflysning og opkræve medlemmet betaling for bookingen, selv om der aflyses. Husk at indsætte en fejlbesked, så medlemmet får at vide, hvorfor han/hun ikke kan booke.

 

Max antal booking i alt
Vil foreningen gerne sætte en grænse for, hvor mange bookinger et medlem maks. kan have i alt i en given periode, kan der også sættes en regel op for det. Denne regel tæller både medlemmets afholdte og kommende bookinger med i det opsatte maks. antal for perioden som angives. Brug reglen om "Maks. antal aktive bookinger", hvis du ikke vil tælle afholdte bookinger med i det maks. antal som medlemmet må booke ad gangen. Husk at indsætte en fejlbesked, så medlemmet får at vide, hvorfor han/hun ikke kan booke.

 

OBS! Har du bookingregler både for bookingen, et hold direkte på et medlem, så trumfer de regler, du sætter op for medlemmet de regler, som der er sat op for holdet og på bookingen. Er der kun sat regler op for bookingen og et eller flere hold, så vil reglerne for holdet trumfe reglerne for bookingen. 
Dvs. har du en bookingregel oprettet i bookinges indstillinger, som siger, at et medlem maksimalt må have 4 aktive bookinger og du samtidig har en bookingregel for f.eks. dine seniorer (et hold), som hedder, at de må maksimalt have 6 aktive bookinger, så trumfer reglen på de 6 aktive bookinger de 4 aktive bookinger - MEN kun for seniorer. Alle andre medlemmer/hold må kun have 4 aktive bookinger ad gangen, hvis der ikke er sat nogen regel op specifikt for deres hold.
Har du et medlem, hvor du har lavet en regel for vedkomne, at han/hun må have 8 aktive bookinger ad gangen, så trumfer denne regel, de regler som ligger på bookingen og det hold vedkomne evt. hører til, som også har en bookingregel.

Video Guide

Der kommer snart en video her, som viser hvordan du sætter regler op for  bookinger.