Synkronisering til Rokort

Dette skal du gøre, når vi har sat integration op til Rokort.dk

 

Du kan ikke begynde og synkronisere klubbens hold (og evt. etiketter), før vi har sat integrationen mellem de to systemer op. Derfor bliver du nødt til at kontakte os, før du kan komme i gang med synkroniseringsprocessen: support@memberlink.dk 

OBS! Inden du går i gang med at sætte synkroniseringen op mellem Memberlink og Rokort, skal du være opmærksom på, at det kodeord som medlemmerne har brugt i Rokort overskrives med det, de har fået i Memberlink, når synkroniseringen sættes i gang! 

For at synkroniseringen kan lade sig gøre, skal medlemmerne have samme medlemsnummer i både Memberlink og Rokort. Det er nemlig dét nummer som bruges til at identificere medlemmerne, når data sendes fra Memberlink over i Rokort.

 
 

Når vores programmør har aktiveret integrationen mellem de to systemer, skal du gøre følgende i Memberlink:

 1. Åben holdoversigten under menupunktet 'Medlemmer' - bemærk at der i oversigten nu er en kolonne ved navn "Rokort opret". 2. Åben det eller de hold, som du gerne vil have synkroniseret over i Rokort. Vælg 'Ændre' på menuen, der kommer frem, når du trykker på knappen med tandhjulet i højre side af oversigten.

 3. Scroll næsten helt ned i bunden af skabelonen for holdet til du finder de to områder "Opret i Rokort" og "Rokort rettighed" (se billedet nedenfor).
   
 4. Klik på listen 'vælg her' under "Opret i Rokort" og vælg det hold i Rokort som medlemmer på dette hold i Memberlink skal synkroniseres over i i Rokort. Vælg "Synkroniser ikke med Rokort", hvis holdets medlemmer ikke skal synkroniseres over i Rokort.
  Klik på listen 'vælg her' under "Rokort rettighed" og vælg den rettighed i har oprettet i Rokort, som skal gælde for dette Memberlink hold. Har i ikke oprettet nogen rettigheder i Rokort, vælg da "Tildel ikke nogle rettigheder".
  OBS Passive medlemmer behøves ikke synkroniseres over i Rokort, hvis de alligevel ikke må ro!

 5. Klik på "Gem" og gentag punkt 4 for næste relevante hold.


 

Brug samme fremgangsmåde for klubbens etiketter, hvis der er nogle af dem, som skal synkroniseres til Rokort. 

 

Fejlkilder

Hvis du oplever, at der er nogle af klubbens medlemmer, der ikke bliver synkroniseret over i Rokort fra Memberlink, kan en mulig løsning være at åbne deres profil fra medlemslisten og gemme den. Det sparker synkroniseringen i gang - også selv om man ikke lavede nogen ændring i medlemmets data.

 
OBS! Når der er sat synkronisering op mellem Memberlink og Rokort vil alle oprettede hold og etiketter i Memberlink få tilføjet områderne "Opret i Rokort" og "Rokort rettighed". Dvs. hvis man på et tidspunkt vil ændre på de data, der er angivet for holdet/etiketten vil man opleve en fejl, når man forsøger at gemme, hvis der ikke er foretaget et valg på listerne "Opret i Rokort" og "Rokort rettighed". Derfor skal alle hold/etiketter, der ikke skal synkroniseres til Rokort sættes til "Synkroniser ikke med Rokort" og "Tildel ikke nogle rettigheder" i disse lister og derefter kan man gemme sine ændringer for holdet/etiketten.
 

 

Video Guide

Der kommer snart en video her.