Tildel administrationsrettigheder

Del administrationsopgaverne ud til flere

 

En af MemberLink systemets styrker er, at man som forening får mulighed for at dele de mange administrative opgaver ud til flere personer. Man behøves ikke nøjes med at have én webmaster som skal sørge for alle ændringer bliver gennemført på hjemmesiden, og som måske ender som en flaskehals, fordi vedkomne ikke har tid nok til at vedligeholde hjemmesiden. 

Man kan vælge at oprette hele foreningens bestyrelse som "administratorer" i systemet, og disse vil så have adgang til alt og i princippet kun udføre alle typer opgaver/rettelser som måtte være nødvendige i systemet og på hjemmesiden. Vil man gerne uddelegere visse opgaver til medlemmer i foreningen, som ikke er med i bestyrelsen, er der også mulighed for at tildele begrænsede administrationsrettigheder, så en ikke-administrator f.eks. kan stå for at oprette og udsende alle foreningens nyheder.

Tildel rettigheder
Hvis du gerne vil give et menigt medlem af foreningen en begrænset admin rolle, skal du vælge "Rettigheder" under "Siteindstillinger" fra den sorte administrationsmenu:

 

I denne skabelon får du mulighed for at tildele brugerrettigheder til nedenstående områder i systemet og kan vælge at tildele dem til alle som er et aktivt medlem i foreningen:

 

 1. Site administratorer
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alle områder i systemet.

 2. Medlemsansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere medlemslisten og alle data på foreningens medlemmer.

 3. Økonomiansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alt i systemets økonomimodul.

 4. Aktivitet- og bookingansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alt omkring aktiviteter og bookinger.

 5. Ressourcebookingansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alt omkring bookinger af foreninges ressourcer.

 6. Web og CMS ansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alt indhold på hjemmesiden inkl. menuen.

 7. Nyhedsansvarlig
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at administrere alt omkring nyhedsartikler og nyhedsmails.

 8. Må sende SMS fra systemet
  Denne rolle giver medlemmet adgang til at sende SMS beskeder fra systemet på foreningens vegne.

 

Når du har valgt en eller flere personer under et eller flere af disse områder, skal du blot trykke på "Gem" for at rettighederne træder i kraft. Næste gang et af de valgte medlemmer logger på hjemmesiden, vil han/hun se det/de menupunkt(er) i den sorte administrationsmenu som vedkomne har fået tildelt rettigheder til.

 

OBS! Vil man gerne tildele rettigheder til trænere og instruktører, så de kan administrere og kommunikere med deres hold, er der en nemmere måde at tildele disse rettigheder til relevante dele af systemet på end rettighedstildelingen ovenfor. Læs mere her.