Synkronisering til iPaddle

Dette skal du gøre, når vi har sat integration op til iPaddle

 

Du kan ikke begynde og synkronisere klubbens hold (og evt. etiketter), før vi har sat integrationen mellem de to systemer op. Derfor bliver du nødt til at kontakte os, før du kan komme i gang med synkroniseringsprocessen: support@memberlink.com 
 

Når vores programmør har aktiveret integrationen mellem de to systemer, skal du gøre følgende i Memberlink:

 1. Åben holdoversigten under menupunktet 'Medlemmer' - bemærk at der i oversigten nu er en kolonne ved navn "DKF Sync". 2. Åben det eller de hold, som du gerne vil have synkroniseret over i iPaddle. Vælg 'Ændre' på menuen, der kommer frem, når du trykker på knappen med tandhjulet i højre side af oversigten.

 3. Scroll næsten helt ned i bunden af skabelonen for holdet til du finder området "Synkroniser med DKF" (se billedet nedenfor). Klik på listen 'vælg her' og vælg "Ja", hvis medlemmer som er på dette hold skal synkroniseres over i iPaddle. Vælg "Nej", hvis holdets medlemmer ikke skal synkroniseres over i iPaddle.
  OBS Passive medlemmer skal ikke synkroniseres over i iPaddle! 4. Åben etiketteoversigten under menupunktet 'Medlemmer' - bemærk at der i oversigten nu er en kolonne ved navn "DKF Sync".

 5. Åben den eller de etiketter, som du gerne vil have synkroniseret over i iPaddle. Vælg 'Ændre' på menuen, der kommer frem, når du trykker på knappen med tandhjulet i højre side af oversigten. Følg samme fremgangsmåde som beskrevet i punkt 3.
  OBS Det kan sagtens tænkes, at det slet ikke er nødvendigt at synkroniere nogen af klubbens etiketter over i iPaddle!

 6. De hold og etiketter som er blevet sat op til synkronisering med iPaddle vil have et 'flueben' i kolonne "DKF Sync" i oversigten, så man nemt kan tjekke op på, hvilke hold som synkroniseringen er sat op for.

 

Følgende skal du gøre i iPaddle, når synkroniseringen er sat op på klubbens hold i Memberlink:
 
 1. Log ind i iPaddle.dk med en profil, der har administrator rettigheder for jeres klub.

 2. Åben punktet "MemberLink Sync" under din klub i menuen til venstre.

 3. Her vil alle de medlemmer systemet ikke automatisk kunne placere være vist (dvs. dem som ikke har et EPP nummer i Memberlink). Du har mulighed for at tage stilling til, hvad der skal ske med disse medlemmer, der ikke kunne placeres. Du kan godkende dem eller fjerne dem.

 4. Når du har taget stilling til alle medlemmerne, er jeres synkronisering oppe og køre og alle medlemmer har fået EPP nummer i Memberlink. 

 

Efterfølgende oprydning
OBS! Der kan godt ligge gammelt data på jeres medlemmer i iPaddle som bliver blandet sammen med det, der kommer ind via synkroniseringen. Dette skal fjernes. Når du har været igennem overstående punkter, må du gerne sende os en mail (info@memberlink.com), så vil vi gå ind og deaktivere de medlemmer i iPaddle som ikke kommer fra synkroniseringen, hvorefter medlemmer i MemberLink og iPaddle stemmer overens. 
 

Fejlkilder

Hvis du oplever, at der er nogle af klubbens medlemmer, der ikke bliver synkroniseret over i iPaddle fra Memberlink, kan en mulig fejlkilde være, at de mangler en fødselsdato i Memberlink medlemslisten. Angiv i sådan et tilfælde medlemmets fødselsdato i Memberlink (skal være dd-mm-åååå) og se, om det ikke løser problemet med den manglende synkronisering.

 
OBS! Når der er sat synkronisering op mellem Memberlink og iPaddle vil alle oprettede hold og etiketter i Memberlink få tilføjet området "Synkroniser med DKF". Dvs hvis man på et tidspunkt vil ændre på de data, der er angivet for holdet/etiketten vil man opleve en fejl, når man forsøger at gemme, hvis der ikke er foretaget et valg på listen "Synkroniser med DKF". Derfor skal alle hold/etiketter, der ikke skal synkroniseres til iPaddle sættes til "Nej" i denne liste og derefter kan man gemme sine ændringer for holdet/etiketten.
 

Video Guide

Der kommer snart en video her.