Finansrapporter

Hent finansielle rapporter ud af MemberLink

 

Systemet tilbyder 6 predefinerede rapporter som du enten kan se på direkte i systemet eller kan hente ud i en Excel fil. For at finde disse rapporter, skal du vælge "Finans" og "Rapporter" fra den sorte administrationsmenu:

 

På listen får du disse rapporter du kan vælge imellem. Hvis du vil se dem, skal du klikke på knappen med tandhjulet i højre side af oversigten og vælge "Se rapport".

For alle disse rapporter er fælles, at du på næste niveau skal indtaste nogle kriterier, før du enten 'henter' rapporten og ser den direkte på skærmen, eller 'downloader' den i en Excel fil.

Rapporterne giver dig følgende overblik af foreningens finansielle situation:

  • Kontokort giver et detaljeret overblik over posteringer på en eller flere konti i en given periode.
  • Balance / Status giver en status på balancen i en given periode.
  • Driftsresultat / Driftsopgørelse viser driftsresultatet for en given periode.
  • Budgetopfølgning viser budget for et regnskabsår, holdt op mod faktiske posteringer.
  • Produkt balance rapport viser balancen for foreningens produkter, dvs. kontingentopkrævninger og andre opkrævninger.
  • Regnskabsrapport viser en fuldstændig regnskabsrapport for en given periode.

 

 Når du har åbnet en af rapporterne giver knapperne de samme valgmuligheder for alle rapporttyper:

 viser rapporten på skærmen.

 henter rapporten ned på computeren som en Excel fil.

 skriver rapporten ud på en printer

 returnerer til overssigten med alle rapporter

 

Men kriterierne som du skal indtaste i hver enkelt rapport, for at få den vist eller at kunne downloade den i Excel, er lidt forskellige fra rapport til rapport.

"Fra" dato og "Til" dato
Det datointerval, der skal vises posteringer for.

Medregn Kladdeposteringer
Hvis denne er valgt, vil kladdeposteringer også være med i rapporten.

"Fra" konto og "Til" konto
Det kontointerval, der skal vises posteringer for.

Vis kun sum
Hvis denne er valgt, vil rapporten ikke vise alle driftskonti, men kun summen af driftskonti.

I "Budgetopfølgning" skal du vælge det regnskabsår som rapporten skal vise talene for.

 

Kontokort Balance/Status Driftsresultat
Budgetopfølgning Produktbalance Regnskabsrapport

 

En rapport som du vælger at få vist på skærmen, kunne f.eks. se således ud: (obs - dette er kun et udsnit af rapporten se på en skærm og det er ikke reelle tal)