Blokér et medlem

Blokér ved manglende betaling

 

Ind imellem oplever sportskubber og foreninger, at det kan være svært at få deres medlemmer til at betale de opkrævede kontingenter. I sådan et tilfælde kan systemet hjælpe med at blokere medlemmernes adgang til hjemmesiden og vise dem en besked, når de forgæves forsøger at logge på hjemmesiden.

Når et medlem er blokeret, kan vedkomne ikke logge på hjemmesiden og får dermed ikke adgang til de informationer og goder som foreningens medlemmer ellers har adgang til, når de er logget på hjemmesiden. Det kan være muligheden for at tilmelde sig aktiviteter og booke baner, trailer eller lokaler som dermed falder bort. 

Manuel blokering
Man kan som administrator manuelt blokere det/de medlemmer som ikke har betalt deres kontingent eller som af anden grund ikke længere er velkommen i klubben. Det gøres ved at åbne medlemslisten og klikke på tandhjulet ud for det medlem, hvis status man vil ændre og vælge "Ændre" på listen. Scroller man ned i bunden af medlemsinformationerne, er der et område som hedder "Status" og her kan man blokere et medlem ved at markere afkrydsningsboksen "Medlem blokeret".

Så får man også mulighed for at skrive en besked som medlemmet vil få at se, hvis vedkomne forsøger at logge på hjemmesiden.

 

Midlertidig blokering
Et medlem kan sagtens bibeholde sin status som "aktiv", selv om vedkomne midlertidigt bliver blokeret pga. mangelende betaling. Gensendes regningen med kontingentopkrævningen og klikker medlemmet på linket i den og betaler den online, vil blokeringen derefter blive fjernet automatisk. Og dermed kan medlemmet igen aktivt logge på hjemmesiden og tage del i foreningens online tilbud, såsom aktiviteter og booking af ressourcer.

Permanent blokering
Forventer foreningen ikke, at medlemmet kommer til at deltage aktivt i klubben igen, eller har medlemmet selv ønsket at melde sig ud, kan man udover at blokere medlemmet også ændre statussen fra aktiv til inaktivt medlem. Fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet "Medlem aktiv" dukker et datofelt op, hvor man kan angive medlemmets udmeldelsesdato. Herefter vil medlemmet ikke længere være at finde på foreningens medlemsliste over aktive medlemmer, men kan søges frem ved at ændre knappen over medlemslisten fra 'aktiv' til 'inaktiv'.

Medlemmet vil dermed heller ikke kunne logge på hjemmesiden længere.

Administrative noter
Feltet til noter nederst på siden, kan bruges af administratorer til at notere huskesedler til sig selv, eller informationer som andre af hjemmesidens administratorer kunne få brug for at vide, når de arbejder i systemet - enten med medlemsstyring eller afstemmer betalinger fra medlemmer. 

Man kunne f.eks. notere, at medlemmet kun er midlertidigt inaktiv pga. sygdom eller en længerevarende rejse/udlandsophold og vil 'melde sig ind igen' efter et tidsrum er passeret.

Så kan alle medlemsdata bibeholdes indtil det bliver aktuelt at opkræve kontingent fra medlemmet igen.

 

Få systemet til at blokere medlemmer med ubetalte regninger
Hvis du gerne hurtigt vil blokere en række medlemmer som ikke har betalt deres kontingenter, kan du via medlemslisten søge dig frem til alle dem med ubetalte regninger (klik på overskriften 'regninger' i tabellen, så de gule trekanter med udråbstegn vises øverst i listen) og få systmet til at blokere dem i et hug. Herefter vælger du at markere de medlemmer som har en ubetalt regning (gul trekant i kolonnen regninger) og trykker på knappen med symbolet for et markeret afkrydsningsfelt, hvor du også vil kunne se antallet af medlemmer, du har markeret i en grøn cirkel, og klikker på "Aktioner".

 

Inde i skabelonen for aktioner vil du kunne se de navne du har udvalgt og evt. slette nogen af dem igen, eller tilvælge flere. I dette tilfælde springer du området "Etiketter/Grupper" over. I næste område, lader du valget stå på "Blokér medlemmer" og som det sidste kan du skrive en besked til de medlemmer som du nu blokerer. De vil få beskeden at se, hvis de forsøger at logge på foreningens hjemmeside - og kan ikke logge på så længe, de har statussen blokeret i systemet.

Tryk på "Kør opdatering", når du har udfyldt de relevante data for denne automatisk blokering af medlemmer.

 

Du sendes derefter tilbage til medlemslisten og her vil du kunne se, at der er sat flueben i den kolonne som hedder "Blokeret" ud for de medlemmer du udvalgte til at blive blokeret via aktionen.

 

Få systemet til at fjerne blokering
På samme måde kan du også få systemet til hurtigt at fjerne flere medlemmers blokering, hvis det skulle blive nødvendigt. Markér medlemmerne i medlemsoversigten og tryk på knappen med det 'markerede afkrydsningsfelt' og vælg 'aktioner'. Skift "Aktion" i skabelonen til "Fjern medlemsblokering" og tryk på "Kør opdatering". Så vil blokeringen blive fjernet for de udvalgte medlemmer.