Gør medlemmer inaktive

Manuel udmeldelse af medlemmer

 

Du kan via medlemslisten vælge at gå ind i hvert enkelt medlems data ved at klikke på knappen med tandhjulet og vælge "Ændre" på listen. Scroller du ned til det sidste område af siden som hedder "Status" kan du her fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Medlem aktiv" og dermed melde medlemmet ud. Der dukker et datofelt op, når du har fjernet markeringen og heri kan du indtaste datoen for medlemmets udmeldelse.

 

Gem ændringen. Herefter sendes du tilbage til medlemslisten og her vil det pågældende medlem ikke længere være at finde på listen, fordi den som udgangspunkt kun viser de aktive medlemmer. Vil du gerne se alle foreningens inaktive (udmeldte) medlemmer, skal du skifte knappen over medlemslisten fra "Aktiv" til "Inaktiv", så vises alle udmeldte medlemmer.

 

Få systemet til at udmelde op til flere medlemmer på én gang

Hvis du gerne hurtigt vil melde en række medlemmer ud af foreningen, kan du via medlemslisten markere disse ved hjælp af afkrydsningsfelterne i venstre side af oversigten og få systmet til at melde dem ud i et hug. Herefter trykker du på knappen med symbolet for et markeret afkrydsningsfelt, hvor du også vil kunne se antallet af medlemmer, du har markeret i en grøn cirkel, og klikker på "Aktioner". 

 

 

I skabelonen som åbnes, kan du slette eller tilføje flere medlemmer, om nødvendigt. Eller tilvælge en hel etikette som skal gøres inaktiv, men det er i de fleste tilfælde ikke nødvendigt, fordi du valgte medlemmerne ud i medlemslisten. Gå videre til "Aktion" listen og klik på den og vælg "Før medlemmer inaktive". Herefter dukker et datofelt op, hvor du kan angive, at udmeldelsesdatoen for alle medlemmer skal sættes til f.eks. dags dato og så klikker du på den grønne "Kør opdatering" knap. Dermed går systemet igang med at udmelde de valgte medlemmer og indsætte den udmeldelsesdato, som du valgte, i deres medlemsinformationer. 

 

Når systemet er færdig med opdateringen, sendes du tilbage til medlemslisten. Her vil du se, at de udvalgte medlemmer er forsvundet fra listen. Det er de fordi, listen som udgangspunkt står til at vise "Aktive" medlemmer. Klik på "Aktive" knappen over medlemslisten og vælg "Inaktiv" og så vil du få alle foreningens inaktive medlemmer at se, altså dem som er meldt ud af foreningen.

Slet udmeldte medlemmer
Ønsker foreningen ikke at bevare udmeldte medlemmers data i systemet, kan man vælge en 'aktion', der hedder "SLET medlemmer permanent" i stedet for "Gør medlemmer inaktive" i samme proces. Dermed sletter systemet alle data på de medlemmer som vælges fra medlemslisten - og der vil så ikke kunne søges på deres data længere.