Forældreregistrering

Registrér kontaktinformationer på medlemmers forældre

 

I foreninger, der har med børn at gøre, er det for det meste ikke nok at have børnenes e-mail og mobilnummer. I MemberLink kan "Forældre kontaktinfo" aktiveres, hvilket gør det muligt for medlemmer at registrere kontaktinformationer på op til 2 forældre.

For at aktivere, at forældre kan blive registreret, vælg:

 

Herefter skal du markere afkrydsningsfeltet "Registrér forældre kontaktinfo".

 

Gem så indstillingerne. Dermed kan medlemmerne selv registrere forældre kontaktinformationer under: "Ændre indstillinger" på deres egen profil, administrator kan lægge kontaktinformationer ind via medlemslisten i administrationen og nye medlemmer kan ved online indmeldelse lægge disse informationer ind.

Når der skal sendes SMS, e-mail eller invitationer ud, kan man nu bestemme om disse skal sendes til henholdsvis medlemmer, forældre eller begge. Vælger man at sende til forældre og skulle et medlem ikke have registreret nogle forældre, så sendes der til medlemmet i sådan et tilfælde. På den måde er i sikre på at ramme nogle i den anden ende. 

Opkrævninger sendes til både forældre og medlemmer. Der vil så på regningen blive angivet, hvem den er sendt til. Det gøres på den måde fordi, vi vil være sikre på at denne modtages.

 

På skabelonen for medlemsdata som åbnes via medlemslisten pr. medlem ser området med forældrekontakt således ud: