Elementer til indholdssider

Indsæt elementer på indholdssider

Der er en hel liste af forskellige elementerne, du kan indsætte i felterne på dine sider. Klikker du på "Tilføj nyt element" knappen i et tomt felt i sideskabelonen, får du den at se:

 

OBS! Fælles for alle elementer er:

  • når de bliver indsat første gang, er der ikke rigtig noget indhold i dem. Du skal klikke på feltet endnu en gang for at komme igang. Så aktiverer du  redigeringsmenuen:

  Klik på den grønne 'rediger element' knap, så åbner elementet op, så du kan lave dine indstillinger og dit indhold.

  • Du kan vælge baggrundsfarve for hvert enkelt element. Lige under elementet sider der en "Vælg farvetema" knap som du kan klikke på.
  • Husk og tryk på den blå "OK" knap under det element som du arbejder med. Og på Gem knappen, når du er færdig med at redigere siden - den befinder sig både i top og bund af siden.

 

Herunder forklarer vi de enkelte elementer og de muligheder du får, når du indsætter dem på din side.

 

Text / Html indhold

Hvis du vil skrive normal tekst, skal du vælge denne. Der bliver placeret en teksteditor i feltet som muliggør, at du kan skrive og formatere tekst næsten ligesom i  Word. Du kan også lave tabeller, indsætte billeder og linke til andre sider osv.

 

Billeder

Du kan indsætte fotos og billeder der ligger på din PC via billeder elementet. Du indsætter elementet i det felt du ønsker den skal side, klikker ok og gemmer din side. Når siden er gemt, kan du så hive dine fotos ind direkte fra stifinder og slippe dem oven i billeder elementet på din side. Eller du kan klikke på "Tilføj billeder" knappen og søge dig frem til den folder på din PC, dine fotos ligger i og vælge at indsætte dem ad den vej.

Knappen dukker op, når du holder cursoren over billede elementet på siden. I indstillingerne kan du vælge om dine fotos skal vises ved siden af hinanden, eller de skal roterer, så der hele tiden kun vises et foto, der skifter til et andet alt efter hvilket tidsinterval du vælger.

 

Nyheder

Dette element viser en liste af nyheder på siden. Det samler automatisk dine oprettede nyheder og genererer en liste med foto, overskrift og lidt af tekstindholdet. Du kan indstille hvilke Hold/Etikette, at dine nyheder vises for (i tilfælde af, at det kun er medlemmer som må se dem og du dermed vil kræve at man er logget på, før man kan læse nyhederne), hvor mange den skal vise ad gangen, samt hvor meget tekstindhold fra hver nyhed der skal vises.

        Eksempel på nyhedselement.

 

Under dit nyhedselement indsættes automatisk et link til dit nyhedsarkiv, hvor brugerne kan se en samlet liste af alle de nyheder i har publiceret på jeres foreningshjemmeside. Nyhedsarkivet kan ikke indsættes på en side på samme måde som nyhedselementet kan. Vil du have dit nyhedsarkiv indsat i din menustruktur som en side, skal det gøres via "Indhold" og "Menu". Læs mere om, hvordan det gøres her.

 

Login- / Kontaktdataelement

Dette element indholde predefinerede felter vedrørende login på jeres foreningshjemmeside. Man kan enten placere den på sin forside eller på en side med indhold som udelukkende er lavet medlemmer - så man dermed kræver, at de logger på, inden de kan se indholdet. Elementet tilbyder brugerne at logge på via forskellige andre medier, fx. Facebook via linket "Log ind med". Og besøgende på hjemmesiden som ikke allerede er medlem, kan melde sig ind, via linket "Bliv medlem". 

OBS! Man kan ikke teste dette element, hvis man selv er logget ind på sin foreningshjemmeside. Vil du gerne se, hvordan den ser ud for andre brugere, skal du åbne en Google Chrome browser i 'inkognito' tilstand, så du ikke bliver genkendt af systemet og automatisk logget ind. 

 

RSS / Atom nyhedselement

Vil du gerne vise nyheder fra andre sider på din hjemmeside, kan du bruge RSS elementet til det. Du kan lige som med Nyhedselementet selv bestemme antallet af nyheder som skal vises på denne liste og om hele nyheden skal vises eller kun et lille uddrag af teksten.

Den RSS adresse, du skal angive, kunne f.eks. være: http://www.dr.dk/nyheder/service/feeds/vejret  

       Eksempel på RSS feed fra DR Vejrets nyhedssektion.

 

Væg / Opslagstavle

Dette element muliggør en digital opslagstavle på din foreningshjemmeside, hvor brugere kan skrive beskeder til hinanden - eller bestyrelsen eller trænere kan lægge beskeder ud til medlemmerne. Du kan styre, hvem der må skrive på opslagstavlen og hvem der må kommentere på opslag på tavlen, hvis du gerne vil have begrænsninger for den. Og du kan også fastsætte hvor mange opslag ad gangen, der må vises på den side, hvor elementet er indsat.

        Eksempel på opslagstavle

 

Du kan også lave et billedegalleri, hvor alle fotos som er lagt op på jeres opslagstavle bliver samlet i et flot billedegalleri. Indsæt i dette tilfælde elementet "Billedegalleri (fra Væg / Opslagstavle)".

Vil du gerne have samlet alle events eller begivenheder som lægges op på opslagstavlen på en liste, skal du indsætte elementet "Events / Begivenheder (fra Væg / Opslagstavle)".

 

Picasa Billedegalleri

Her kan man gøre billede albums fra Picasa tilgængelige. Du kan koble den til din Picasa, og dermed få vist nye albums fra Picasa helt automatisk på hjemmesiden, som var det en del af siden. Det eneste du skal gøre, er at indsætte dit Picase bruger ID i elementet, så hentes dine fotos automatisk ind på siden.

OBS! Vær opmærksom på, at ved indsættelse af dette element sker der i første omgang ikke noget. Du skal klikke på feltet, så redigeringsmenuen kommer frem og klikke på 'Rediger'. Så åbnes de felter, du skal udfylde (billedet ovenfor).

 

Rå HTML / JavaScript

Dette element muliggør, at du f.eks. kan indsætte et Google Map kort, så det vises direkte på din foreningsside og brugerne kan 'rykke rundt' på kortet, hvis de vil se ting i nærheden eller zoome ind/ud på kortet.

Du skal bare hentet indlejrings linket fra Google Maps (f.eks. <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2292.771709564055!2d9.807318316035923!3d54.924478063035174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47b3375a2c389131%3A0
x7008c68ac86275cb!2sStenager+2%2C+6400+S%C3%B8nderborg!5e0!3m2!1sda!2sdk!4v1463662864627" width="450" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>) og indsætte det i elementet.

Du kan selvfølgelig også indsætte andre HTML eller JavaScript links og få vist andet indhold på denne måde.

 

OBS! Vær opmærksom på, at ved indsættelse af dette element sker der i første omgang ikke noget. Du skal klikke på feltet igen, så redigeringsmenuen kommer frem og klikke på 'Rediger'. Så åbnes de felter, du skal udfylde (billedet ovenfor).

 

Indholdskarrusel

I dette element kan du oprette indhold som står og skifter mellem hinanden. Det kan være tekst eller billeder osv. som du opretter i teksteditoren som så står og skiftet mellem hinanden. Der er ingen begrænsning på, hvor mange sektioner, du kan oprette til at skifte mellem hinanden. Som udgangspunkt er der oprettet to sektion til at starte med. Vil du gerne have flere, opretter du bare flere og separerer dem med en horisontal linje.

OBS! Vær opmærksom på, at ved indsættelse af dette element sker der i første omgang ikke noget. Du skal klikke på feltet igen, så redigeringsmenuen kommer frem og klikke på 'Rediger'. Så åbnes de felter, du skal udfylde (billedet ovenfor).

Når indholdskarussellen vises online har den to eller flere prikker (svarer til antallet af sektioner) i dens øverste højre hjørne, som viser hvor mange, der skiftes imellem og hvilken der er aktiv (grøn). Se eksempel nedenfor:

 

Medlemsgalleri

Dette element bruges til at vise f.eks. hele bestyrelsen, alle trænere, et hold etc. Du angiver, hvilket Hold/Etikette der skal vises, samt hvilke data, der skal vises for den enkelte. Alle fra den valgte Hold/Etikette vil så blive listet i denne komponent. Elementet skal ikke vedligholdes ved ændringer i bestyrelsen eller på hold. Elementet tilpasser sig automatisk medlemsskabet af holdet/etiketten, så hvis medlemmer slettes eller oprettes på holdet/etiketten, så slettes eller tilføjes de automatisk i dit medlemsgalleri. 

       Eksempel på en bestyrelsesoversigt på hjemmesiden.

 

Hvis du vil ændre rækkefølgen på de listede medlemmer, samt angive titel og beskrivelse for hver enkelt, skal du åbne holdet/etiketten via "Medlemmer" i topmenuen og i etiketteadministrationen klikke på tandhjulet og vælge "Medlemmer", så får du denne oversigt at se, hvor du kan lave de nævnte rettelser:

       

Brug pilene på højre side til at ændre rækkefølgen af medlemmerne i galleriet.

 

Sponsorer

Du kan eksponer jeres sponsorer på jeres foreningsside ved at bruge dette element. Angiv hvor mange elementet skal vises ad gangen, og hvilken prioritet dine sponsorer skal have, og systemet vil selv sørge for at fordele visningen. Sponsorerne vil blive vist på skift med det interval, der vælges.

       Eksempel på sponsorelement indsat på en hjemmeside

 

Aktiviteter

Dette element laver en liste med alle kommende aktivteter for jeres foreningsside eller for et specifikt hold, hvis dette vælges. Angiv hvor mange aktiviteter, der skal listes. Hvis i ikke ønsker at træning (som typisk er en gentagende aktivitet) skal vises, så fravælg gentagende aktiviteter. På den måde vil den kun liste enkeltstående aktiviteter som kamp, møde, fest osv.

       

Dine aktiviteter er allerede indsat når du har valgt at indsætte elementet på en side. Og alle lister med aktiviteter få automatisk indsat et link til din aktivitetskalender i bunden. Hvis du gerne vil have en aktivitetskalender indsat i din menustruktur, så læs mere om, hvordan det gøres her.

Listen kan have to forskellige designs. Du kan vælge mellem et design, hvor der først vises et kalenderikon (første billede ovenfor) og et design, hvor ikonet ikke er med, men hvor datoen står i et banner på tværs af elementet (det andet billede ovenfor). Du kan selv vælge baggrundsfarven via "Vælg farve tema" knappen lige under elementet, når du er i editmode. 

 Dine valgmuligheder, når du indsætter aktiviteterelementet på en side.

 

Undersider

Er din side en underside til en hovedside i din menu, og har du angivet dette i "Avancerede indstillinger for siden", kan du indsætte dette element på din hovedside og få en lille menu med nem adgang til alle undersider til din hovedside. Men det kræver, at disse undersider er markeret som værende undersider til din hovedside. Menuen vil se sådan her ud:

 

Formularer

Dette element kan kun indsætte formularer som allerede er oprettet i MemberLink, så du skal have bygget din formular ("Indhold" og "Formularer") i systemet, før du kan indsætte dem på en side vha. formularelementet. Elementet beder dig nemlig vælge den ønskede formular via en drop down. Se billedet nedenfor.

 

Vil du gerne vide mere om, hvordan du opretter en formular, så læs mere her.

 

Aktivtetstyper med begivenheder

Med dette element får du muligheden for at lave en lille aktivitetsliste som specifikt indeholder aktiviteter for udvalgte hold/etiketter. Alle dine hold og etiketter vises på en drop down, du vælger og får dermed en liste med de aktiviteter foreningen har oprettet lige netop for det hold eller den etikette. Se billederne nedenfor:

    Eksempel på aktivitetsliste med begivenhder for Seniorer.

 

 

Tekstelement med faneblade

Med dette element får du mulighed for at samle en masse informationer på én og samme side, uden at dit tekstindhold kommer til at fylde så meget at siden bliver flere kilometer lang at scrolle sig igennem. Det kunne f.eks. være en oversigt, der hurtigt giver adgang til klubbens regler via faneblade. Hvert faneblad har sit individuelle tekstindhold, som kun vises, når fanen er aktiv (klikket på). Se billederne nedenfor:

 

Rokort: personlig statistik

Dette element er kun tilgængeligt, hvis jeres foreningsside er synkroniseret med Rokort.dk. I det tilfælde får i mulighed for at kunne indsætte et element med statistik fra Rokort for hvert enkelt medlem. Det fungerer på den måde, at når et medlem har logget sig på foreningssiden, vil elementet vise hans/hendes statistik fra Rokort. Se billedet nedenfor.

  Åben Rokort.dk via knappen "Gå til Rokort" uden at logge på igen.