Indsæt billeder i tekstelementer

Gøre dine tekstsider mere interessante med billeder

 

Har du brug for at skrive teksttunge sider og vil du gerne bryde dem lidt ved at indsætter billeder ind imellem tekstafsnittene, kan du sagtens indsætte billeder du uploader fra egen pc og dermed får vist på dine tekstsider.

Eller vil du gerne kunne vise billeder, hvor der står en forklarende tekst over eller under billedet, så er den bedste løsning at indsætte billedet i et tekstelement og skrive teksten til billedet dér. I billedegalleriet får man nemlig kun mulighed for at sætte en overskrift ind sammen med billedet. 

Sådan gør du:

Åben den side, hvor du vil indsætte et foto i et tekstelement for redigering - indsæt et nyt tekstelement eller klik på et eksisterende for at åbne det for redigering. Læs mere om, hvordan du indsætter sideelementer på sider her. Placér cursoren dér, hvor du vil indsætte et billede mellem to tekstafsnit. Klik nu på  i menuen over tekstfeltet for at indsætte et billede.

Hermed får du adgang til et vindue, hvor du kan indstille, hvor stort billedets størrelse på siden skal være og hvor du kan oprette stien til billedet, dvs. vælge hvor det skal uploades fra. Klik på  at vælge kilden til fotoet. Det giver dig adgang til filstrukturen for hjemmesiden, hvor du kan vælge et foto, hvis det du vil bruge allerede ligger dér. Eller du kan uploade et nyt foto og placere det i filstrukturen og få det indsat på din side i én og samme arbejdsgang.

   Herfra får du adgang til hjemmesidens filstruktur.

Når du ser vinduet med filstrukturen, kan du bevæge dig rundt i mapperne og vælge et eksisterende foto derfra. Eller du kan uploade et nyt foto og få det indsat på din side. Placér dig i den mappe som du vil have dit foto uploadet i og klik på den blå upload knap. Vælg herefter fotoet fra din egen pc og klik gem. 

 

Når du er tilbage ved filstrukturen igen, skal du finde dit foto på listen og klikke på det, for at få det indsat. Du bliver derefter sendt tilbage til indstillinger vinduet for billeder. Her vil du nu se, at der er indsat en sti til billedet i feltet 'kilde'.

    Klikker du "Ok" herefter, vil billedet blive indsat i sin originale størrelse.

 

På siden vil billedet nu være indsat og det vil være markeret og have en blå overfladefarve for at indikere, at det er markeret. Klik et andet sted i tekstelementet for at fjerne markeringen.

 

Ret billedets dimensioner
Er du ikke tilfreds med den størrelse, som dit foto blev indsat med, kan du markere foto'et, så det bliver blåt og herefter klikke på  for at åbne indstillinger vinduet for fotoet. Her kan du så ændre billedets dimensioner, hvis du synes det er for stort.
 

Det første felt er fotoets bredde og det næste er fotoets højde. Jeg har her sat bredden ned til 400 pixels og fordi feltet "Behold propertioner" er markeret bliver højden automatisk tilpasset. Herefter skal du klikke på "Ok" for at få ændringe til at slå igennem og komme tilbage til tekstelementet. Klik et andet sted i teksten for at fjerne markeringen af fotoet og vurdér om ændringen nu er tilfredsstillende. Hvis ikke så gentag proceduren indtil billedet har den ønskede størrelse.

OBS! Det er ikke en god ide, at indstille dimensionerne for et foto, så det bliver større, end det reelt er. Det vil resultere i et pixileret foto som ikke er pænt at se på. Brug kun dimensionerfelterne til at føre dit foto mindre.

 

Indsæt flere fotos mellem tekstafsnit
Vil du gerne indsætte flere fotos ved siden af hinanden mellem dine tekstafsnit, er det en god ide at oprette en tabel og indsætte dine fotos i hver deres celle for at kunne styre dem bedst muligt og få det til at se godt ud.

Klik på  og vælg det antal rækker og kolonner du vil have indsat på siden. Det er en god ide, at have en ekstra række og kolonne mellem de celler, hvor der er indsat fotos, så du kan få lidt afstand imellem dem.

   Brug cursoren til at vælge antallet af rækker og kolonner i din tabel.

 

Når tabellen er indsat på siden, er den meget lille og stort set umulig at arbejde med. Klik på første symbol i mini-menuen for at åbne egenskaber for tabellen og sæt f.eks. bredden på tabellen til 600 pixels og klik "Ok". Herefter kan du meget nemmere placere cursoren i de enkelte celler og begynde at indsætte fotos.

             

 

Nu kan du placere dig i de enkelte celler og uploade dine fotos som beskrevet ovenfor. Når du har fotos i alle celler og har tilpasset deres størrelser, så de ser ens ud, kan du formatere cellerne, så dine fotos placeres ensartet i dem. Tryk på  i menuen og vælg "Celleegenskaber". Indsæt f.eks. "H juster" til centreting og "V justering" til top. 

          

 

Når du har formateret cellerne og gemt tekstfeltet og siden, kan din tabel med billeder eksempelvis se således ud (kanten er sat til 0 i egenskaberne for tabellen, derfor er der ingen kanter på tabellen):