Online opslagstavle

Kommuniker med medlemmerne på hjemmesiden

 

En opslagstavle giver medlemmerne mulighed for at kommunikere indbyrdes, eller med foreningens ledelse/administrator, direkte på hjemmesiden. Som administrator bestemmer du, hvem der må skrive nye opslag, hvem der må kommentere opslag og hvem der som standard skal have mails, når der kommer nye opslag på tavlen.

Du kan indsætte flere opslagstavler på jeres hjemmeside - en til hvert et formål i ønsker. F.eks. kan der, hvis i har mange hold, indsættes en opslagstavle på hver holdside, hvilket vil give hvert hold deres eget område at kommunikere og lave aftaler i - uden at andre, der ikke hører til holdet, kan skrive opslag på tavlen.

Alle medlemmer vil kunne abonnere på nye opslag og afmelde deres abonnement på opslagtavlen. Medlemmer kan direkte fra de mails, der sendes ved nye opslag til abonnenter, afmelde sig. Når et medlem har kommenteret et opslag, vil denne få mails hvis andre kommentarer på det. Medlemmer kan ved et enkelt klik i mailen frabede sig yderligere mails, der har relation til det opslag. 

Er medlemmet logget på og ser på en side, hvor der er indsat en opslagstavle, vil der i øverste højre hjørne være en rød "Afmeld abonnement" knap på selve tavlen, så man også dér nemt kan melde sig fra at modtage mails, hvis man ikke længere ønsker at få besked, når der kommer nye opslag på tavlen.

 

Opsætning af en opslagstavle

Hvis du gerne vil sætte en opslagstavle ind på en side, findes der et specielt element til denne, som du finder på listen over elementer til indholdssider. Det indsættes på en side på samme måde, som alle andre elementer skal indsættes på sider. Læs mere om, hvordan det gøres her.

Når du har indsat elementet til en opslagstavle på en side og åbnet det for redigering, så skal du udfylde følgende skabelon:

 

 

 1. Overskrift
  Overskrift vises ovenover opslagstavlen på siden.
   
 2. Navn
  Navn vises i de mails, der sendes ud ved nye opslag og kommentarer.

 3. Hvem må skrive på væggen
  Brug knappen "Vælg" til at vælge de hold/etiketter, som må oprette opslag på opslagstavlen. Skal opslagstavlen være synlig for alle klubbens medlemmer, behøver du ikke vælge noget her. Men vær opmærksom på, at hvis intet vælges, vil ikke-medlemmer af foreningen også kunne se opslag på tavlen. Hvis du gerne vil undgå at opslagstavlen bliver offentlig, er det en god ide at placere den på en forside, som kun medlemmer kan se, når de har logget sig på hjemmesiden. Dvs. at du skal sætte hjemmesiden op til at køre med 2 forskellige forsider - én for offentligheden og én som først vises, når man er logget på. Læs mere om, hvordan du sætter forskellige forsider op her.

 4. Hvem må kommentere på indlæg
  Brug knappen "Vælg" til at vælge de hold/etiketter, som må kommentere på de opslag som ligger på tavlen.
   
 5. Hvem abonnere som standard
  Brug knappen "Vælg" til at vælge de hold/etiketter, som skal være abonnenter som standard. De får en mail, hvor de kan melde sig fra, hvis de ikke ønsker at abonnere på tavlens opslag.
   
 6. Antal opslag per side
  Ryd scrollbaren mod højre indtil det antal opslag, du gerne vil have som maks. på tavlen, vises.

 7. Skjul event fra væggen
  Opslagstavlen har som standard et faneblad som hedder "Events". Hvis du gerne vil fjerne det, fordi du ikke ønsker at aktiviteter kan oprettes her, men i stedet skal oprettes via aktivitetskalenderen, så markér dette afkrydsningsfelt.

 8. Skjul log ind informationer
  Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal de medlemmer, der kan se (ud fra de adgangsrettigheder, du satte op i punkt 3) opslagstavlen ikke logge sig på, for at kunne oprette opslag eller kommentere på opslag.

Når du er færdig med din opsætning, skal du klikke på "OK" knappen under elementet og derefter gemme siden. 

 

Lav et opslag

Når du opretter et tesktopslag bruger du opslagstavlens faneblad der hedder "Status". Du kan skrive almindelig tekst her og også indsætte links, hvis du gerne vil henvise til andre hjemmesider o.lign.

Før du klikker på "Slå op" knappen er det en god ide at tage stilling til, om dit opslag kun må kunne ses af foreningens medlemmer, eller om det må kunne ses offentligt - altså af andre som ikke er medlem af foreningen og ikke er logget på hjemmesiden.
Vil du gerne sikre, at medlemmer ikke kommer til at slå opslag op på tavlen som værende offentlige, er det en god ide at benytte sig af de to forskellige forsider som systemet muliggør, at man har for hjemmesiden - således at opslagstavlen først dukker op, når man har logget på. Sådan som beskrevet ovenfor i punkt 3.

 

Lav opslag med fotos eller filer

Hvis du gerne vil lave et opslag, hvor du også vil dele nogle fotos eller andre filer, udover at skrive et opslag, skal du benytte 2 af de faner som opslagstavlen har i toppen af tavlen. Du kan vælge at lægge dine fotos op først, ved at aktivere fanebladdet "Tilføj filer" og derefter klikke på knappen "Vælg filer" og så hente dine fotos eller filer fra din egen PC på den måde. Herefter aktiverer du fanebladdet "Status" og skriver dit opslag. Når du klikker på "Slå op" knappen vil opslagstavlen så kombinere din tekst og fotos/filer i ét opslag.

Dine fotos eller link til dine filer bliver placeret under den tekst, du skriver i opslaget.

 

Opret et event

På fanebladet "Event" kan du oprette og invitere til en aktivitet eller begivenhed i foreningen, hvor brugerne af opslagstavlen, så får mulighed for at melde sig til direkte på tavlen via en "Tilmeld" knap. Abonnenter af opslagstavlen får tilsendt en mail omkring dit opslag med eventet, så det er kun i tilfælde af, at du også gerne vil lade ikke-abonnenter vide, at der er et event de kan melde sig til, at du skal gøre ekstra opmærksom på, at man kan tilmelde sig via opslagstavlen.

OBS! I tilfælde af, at du vil oprette et event, hvor andre end abonnenterne af din opslagstavle skal inviteres, er det bedre at oprette det i aktivitetskalenderen, hvor du også får mulighed for at vælge, hvem der skal inviteres med til eventet. Læs mere om at oprette aktiviteter her.

OBS! De events du opretter på opslagstavlen vil ikke figurere i foreningens aktivitetskalender. Hvis du gerne vil have dem med dér, skal du oprette din aktivitet/begivenhed som en aktivitet via aktivitetskalenderen.

Når du har klikket på "Event" fanebladet, skal du udfylde de basale data omkring din aktivitet/begivenhed og herefter kan du gå tilbage til "Status" fanebladet og skrive de nærmere deltajer omkring aktiviteten/begivenheden dér, inden du klikker på "Slå op" knappen.

OBS! Man kan ikke slå et event op, uden at der enten er tilføjet en fil eller skrevet en tekst.

 

Udfyld startdato og -tidspunkt samt slutdato og -tidspunkt - skal udfyldes. Vælg om der skal være en tilmeldingsfrist (dato og tidspunkt) og om der er begrænset antal pladser til din aktivitet/begivenhed. Hvis der ikke er nogen begrænsning på antal deltagere, så indtast 0 (nul) i "Maks deltagere" feltet.

Gå herefter tilbage til enten "Status" eller "Tilføj filer" og skriv en tekst til opslaget eller tilføje en fil. Vælg om det kun er medlemmer eller alle (offentligt), der må se dit opslag, før du klikker på "Slå op" knappen.

 

Et opslag med et event kunne f.eks. se således ud:

Du kan som administrator se en knap som hedder "Administration" direkte i opslaget udover "Tilmeld" knappen. Alle andre kan kun se "Tilmeld" knappen. Via "Administrator" knappen kan du aflyse eventet, hvis det skulle blive nødvendigt. Alle tilmeldte får en mail med aflysningen i sådan et tilfælde. Du kan også via tandhjulet i højre hjørne slette opslaget igen. 

I opslagstavlen for dem, som har tilmeldt sig dit event, vil knappen "Tilmeld" ændre sig til "Afmeld". Dermed har deltagerne lige så nemt ved at afmelde sig som de har ved at tilmelde sig events slået op på opslagstavlen.

 

Notifikationer om nyt på opslagstavlen

Det er nu muligt at indstille, hvilken type notifikationer, man gerne vil have tilsendt i en mail eller til Memberlink App (hvis man har installeret den på sin mobiltelefon), når der sker nyt på opslagstavlen. Du kan til- og fravælge, om du vil have en notifikation:

- når der kommer et nyt opslag

- når der bliver kommenteret på et opslag, du har lavet

- når der bliver trykket på 'synes om (like)' på et opslag, du har lavet eller har kommenteret på

- når der bliver trykket på 'synes ikke om (dislike)' på et opslag, du har skrevet eller har kommenteret på
 

Dermed kan du reducere antallet af mails eller notifikationer, der sendes til dig i App'en, hvis der er nogen af disse typer beskeder som du ikke har behov for at modtage. Læs mere om, hvordan du gør det i vores guide om notifikationer her

Vil du slet ikke modtage nogen beskeder omkring de opslag, som lægges på opslagstavlen, skal du trykke på "Afmeld" knappen i øverste højre hjørne over selve opslagstavlen. Når knappen skifter til eller vises som en grøn "Abonnér" knap, så får du ikke nogen notifikationer om opslag på opslagstavlen (heller ikke selv om du ikke fjerne markeringerne ud for beskedtyperne, der angår opslagstavlen i notifikationsindstillingerne).

Flere forskellige opslagstavler på hjemmesiden
I tilfælde af, at i har mere end én opslagstavle på hjemmesiden, kan man godt fravælge at modtage notifikationer omkring opslag på den ene af dem (ved at afmelde abonnement på selve tavlen via knappen i højre hjørne) og stadig abonnere på den/de andre. Så vil de notifikationsindstillinger, man har sat op for opslagstavler kun gælde for den/de opslagstavler, som man abonnerer på.